koszty leczenia

Podczas planowania leczenia lekarz prowadzący przedstawia pacjentowi wszelkie dostępne informacje o możliwych do zastosowania w jego przypadku metodach, przedstawia zalety i wady każdej z nich. Dialog z pacjentem na tym etapie jest czynnikiem bardzo istotnym - każda ze stron może się wycofać z zaplanowanego leczenia, jeżeli przewiduje wystąpienie jakiś problemów.

W przypadku dużych prac protetycznych lub implanto-protetycznych czasami może dojść do konieczności użycia dodatkowych materiałów lub rozwiązań technicznych, ale rozbieżności nie przekraczają 10% szacowanej sumy. Trzeba też pamiętać, że indywidualne wyceny prac obowiązują kilka miesięcy. Zwlekając z ich rozpoczęciem musimy liczyć się ze zmianą warunków w jamie ustnej oraz możliwym wzrostem cen.

Zgodnie z uchwałą nr 18/98/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 kwietnia 1998 roku par. 4 pkt. 3 w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, informacja podana w publicznych środkach przekazu nie może zawierać określenia cen usług oraz sposobu płatności.

Zamysłem NRL było uniemożliwienie stosowania nieuczciwej konkurencji na rynku usług medycznych. Powstała jednak sytuacja, w której pacjent  zostaje pozbawiony możliwości uzyskania podstawowej informacji jaką jest rodzaj usługi i jej spodziewany koszt.

Usługa medyczna jest towarem, a ten ma swoją cenę, która nie może być tajna. Każdy Pacjent ma prawo wiedzieć, że jest traktowany w/g jednakowych kryteriów, a nie na przykład przez pryzmat samochodu jakim podjechał pod gabinet... Upublicznienie cen służy uzdrowieniu relacji usługodawca (lekarz) - usługobiorca (pacjent).

Cennik naszych usług jest jawny dla wszystkich i wyłożony w recepcji.

Jeśli Pan / Pani  jest zainteresowana jego poznaniem proszę podać w oknie formularza swój adres e-mail, a recepcja wyśle go Państwu jak najszybciej.

 

Imię i Nazwisko:

E-Mail:

 

 

Wysyłając zapytanie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na powyższe zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia pytania oraz danych w nich zawartych. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest ARGUS Sp. z  o.o.  ul. Śniegockiej 8/103, 00-430 Warszawa NIP 525 238 36 64

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO)

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ( IOD ):

 

1. drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2. pisemnie na adres ARGUS Sp. z  o.o.  ul. Śniegockiej 8/103, 00-430  Warszawa